Lekre lenker


SKAL DU SKRIVE NYNORSK STIL? Sjekk denne heimesida!

Ungdomsorganisasjonen til mållaget er Norsk Målungdom (NMU)

Samlaget gjev ut nynorske bøker.

Nynorsk ordbok er godt å ha for lek og lærd!

Er du på jakt etter bøker på nynorsk?

Ivar Aasen var glupingen som starta det heile. No har han fått eit tun.

Ein fin organisasjon som mellom anna arbeider for nynorsken er Noregs ungdomslag.

Nynorsk.no er tøffe greier!

Heimesidene til Noregs Mållag

Nynorskpaanettet har det meste om nynorsk på nettet

Automatisk omsetjing av bokmål til nynorsk verkar flott, kva? Sjekk kva Nyno kan gjere!

Vil du heller ha meir menneskeleg hjelp, kan kanskje Språkverkstaden vere nyttig?

Staten har ikkje noko språkombod som kan passe på at statlege institusjonar held mållova, men Språkrådet gjer så godt dei kan for å odle norsken.

Dag og Tid er ei nynorskavis med vekt på kulturstoff og litteratur.

Norsk ordbok skal vere ferdig i 2014 og er eit framifrå prosjekt som vert ein milepåle i norsk språksoge!


TIL STARTSTIDA FOR SALTEN MÅLLAG